slider
slider
slider
slider

Ogłoszenie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kształcenie na odległość w I Liceum Ogólnokształcącym mi. ks. Adama Jerzego Czaroryskiego w Puławach zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku.

Marek Chrzanowski - dyrektor szkoły