slider
slider
slider
slider

Ogłoszenie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kształcenie na odległość w I Liceum Ogólnokształcącym mi. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach zostaje przedłużone do 24 maja 2020 roku.

Marek Chrzanowski - dyrektor szkoły