slider
slider
slider
slider

Po prostu - NAJLEPSI !!!

Kiedy w ubiegłym roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach zajmowało czołowe lokaty w rankingu najlepszych szkół Lubelszczyzny wyprzedzając wiele renomowanych szkół byliśmy bardzo dumni z naszej młodzieży, która tak wspaniale zdała swoje egzaminy. Sukces naszej czcigodnej, wkrótce już wiekowej placówki, tak zasłużonej dla miasta i regionu, staje się tym bardziej wiarygodny, bo potwierdzają to kolejne, wspaniałe osiągnięcia Czartorycha w tej dziedzinie. Oto w XV edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanej przez redakcje „”Rzeczypospolitej" i „”Perspektyw" nasza szkoła na ogólną liczbę 500 z całej Polski zajęła 179 lokatę, znacznie poprawiając tę sprzed roku! Niełatwe kryteria obejmowały min. procentowy udział i wyniki uczniów w olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia na maturze zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. Nasze liceum wspaniale temu wszystkiemu sprostało. Nowym, od dwóch lat obowiązującym dodatkowym kryterium wnikliwej oceny, jest opinia rektorów uczelni akademickich, swego rodzaju „”odbiorców” naszych absolwentów - kandydatów na studia. Z dumą podkreślamy, iż tę próbę przeszliśmy z bardzo wysokim wynikiem. Kapituła w składzie: prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii pedagogiki Specjalnej w Warszawie - przewodniczący, prof. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Sławomir Żałobka - dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MEM, przedstawiciele MEN oraz dr Marcin Smolik - kierownik Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Komisji Egzaminacyjnej (CKE) omówiła i zatwierdziła ów ranking. Cieszy nas szczególnie wysokie notowanie naszej placówki w oczach rektorów polskich uczelni, potwierdza to bowiem fakt, iż potencjał intelektualny naszej młodzieży jest wysoki, zauważalny, należycie doceniony i wyróżnia się pozytywnie w dobie utyskiwania na poziom współczesnej młodzieży akademickiej. Czy to zatem przypadek? Po raz kolejny? Warto odnotować też fakt, iż w RANKINGU SZKÓŁ LUBELSZCZYZNY zajmujemy wysokie 10 miejsce (na 100 ocenionych placówek).
...”Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek..." - mawiał Einstein, trudno doprawdy się z tym nie zgodzić. Metodyczna, systematyczna praca, czasem w trudzie i mozole, codzienne zajęcia, praca indywidualna z uczniem, inwestycja w młodego człowieka - to dewiza Czartorycha, efekty przychodzą więc szybko. Nasi wspaniali olimpijczycy rangi ogólnopolskiej, laureaci wojewódzkich etapów konkursów recytatorskich, plastycznych, literackich, teatralnych. Tu naprawdę szanuje się ludzi z pasją, tu powstają filmy, spektakle, rodzą się talenta muzyczne i kabaretowe. Nasi uczniowie, czasem już w klasie drugiej, uzyskują indeksy wyższych uczelni (SGH, AGH). Sukcesem Czartorycha jest jego kadra - pasjonaci swoich przedmiotów, którzy nie tylko uczą, po prostu są z uczniem, w chwilach wielkich, zwykłych i szarych. Oni najlepiej wiedzą, że ..."do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach...". Codzienna praca jest tego najlepszym dowodem. Nowoczesna szkoła, na miarę wysokich pozycji w rankingach - a taką jest I LO - to placówka wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, który ułatwia, usprawnia i pomaga w osiąganiu najlepszych wyników. Najnowszej generacji sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, to gwarancja, że można uczyć lepiej, ciekawiej, wydajniej.
Gratuluję Wam, drodzy Licealiści wyników, zasłużyliście na nie w pełni. Jesteście naszą dumą i chlubą oraz dowodem, że kiedy inni rozprawiają, czasem niezbyt życzliwie, na temat szkolnictwa, nauczycieli, Nauczyciele i Dyrekcja I LO im ks. A. J. Czartoryskiego po prostu pracują. I to z jakimi efektami!
 
Renata Miłosz
Absolwentka I LO