slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Podnosimy poziom

Zakończyły się dziś pisemne i ustne egzaminy maturalne na poziomach podstawowym i rozszerzonym, a także na poziomie DWUJĘZYCZNYM, do którego od roku 2021 przystępują nasi absolwenci w części pisemnej egzaminu z języka angielskiego. Dziś po raz pierwszy w historii szkoły odbył się także ustny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, do którego przystąpili dziś Aleksandra Zając, Gabriel Dybisz i Igor Wróbel. Każdy ze zdających  uzyskał wynik 100%.

Należy podkreślić, że poziom dwujęzyczny to według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego zaawansowany poziom znajomości języka obcego  C1/C2.   To najwyższy poziom języka obcego na maturze. Congratulations!

Wyniki pisemnych egzaminów maturalnych podane zostaną 7 lipca.

Katarzyna Dytkowska