slider
slider
slider
slider

Polityka jakości

Polityka jakości

 

Misją I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach jest :
"Być sobą i umieć być razem".

Misja internatu, który jest integralną częścią Liceum brzmi następująco:
"Internat moim drugim domem"

Dyrekcja i pracownicy Liceum deklarują podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości pracy Liceum poprzez spełnienie oczekiwań uczniów, rodziców i środowiska powiatu puławskiego, w ramach swej działalności dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej. Wszystkie działania podejmowane będą w ramach obowiązujących przepisów prawnych i realizowane są przez kadrę posiadającą wysokie kompetencje. Deklarujemy podejmowanie starań na rzecz autentycznego rozwoju powierzonej nam młodzieży. Będziemy dokonywali ustawicznej ewaluacji, poprzez obserwację, ocenę, wnioskowanie i dokonywanie zmian w systemie. Realizując Politykę Jakości deklaruję:

  • doskonalenie metod nauczania,
  • aktywizowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach przedmiotowych,
  • promowanie działalności Liceum w środowisku puławskim, w kraju i za granicą,
  • uwrażliwianie młodzieży na prawdę, piękno i drugiego człowieka poprzez motywowanie do zachowań pozytywnych i ich promowanie.

Zobowiązuję się do konsekwentnego realizowania Polityki Jakości i podejmowania działań zapewniających ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Dyrektor Szkoły Beata Trzcińska-Staszczyk