slider
slider
slider
slider

Polityka jakości

Polityka jakości

 

Misją I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach jest :
"Być sobą i umieć być razem".

Misja internatu, który jest integralną częścią Liceum brzmi następująco:
"Internat moim drugim domem"
 
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracji Liceum deklarują podejmowanie działań prowadzących do kształcenia, wychowania i opieki młodego człowieka – ucznia I LO na najwyższym poziomie wymagań określonych w obowiązującym prawie oświatowym przy zachowaniu własnego, indywidualnego procesu kształcenia, wychowania i opieki.

Realizując Politykę Jakości deklaruję:

 • Podejmować działania w celu utrzymania i podwyższania wysokiego poziomu kształcenia poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania, eksperymentów i innowacji,
 • Regularnie badać, analizować i monitorować osiągnięcia uczniów,
 • Wykorzystywać w procesie nauczania i uczenia się najnowsze technologie,
 • Kontynuować udział Liceum w europejskich programach, głównie Erasmus+,
 • Ze szczególną starannością dbać o promocję Liceum,
 • Dbać o bazę Liceum,
 • Dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, rozwijać pomoc
  psychologiczno – pedagogiczną
 • Poszerzać działania wychowawcze i profilaktyczne, zwracać uwag na uczenie respektowania tradycyjnych wartości oraz tolerancji wobec odmienności,
 • Doskonalić działania opieki nad uczniami,
 • Aktualizować dokumenty prawa wewnętrznego.

Zobowiązuję się do konsekwentnego realizowania Polityki Jakości i podejmowania działań zapewniających ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Puławy, dnia 4 września 2017 roku.
Dyrektor Szkoły Beata Trzcińska-Staszczyk