slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Postaw na słońce

7. edycja, rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji bezpłatnego proekologicznego projektu „Postaw na Słońce” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dostrzegając wagę tematu, projekt patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Klimatu.

Na projekt składają się dwa ogólnopolskie konkursy – BADAWCZY i FILMOWY. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Więcej informacji: www.postawnaslonce.pl oraz www.filmeko.pl