slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Promocja

Baner I LO

 

MĄDROŚĆ TRADYCJI - ODWAGA NOWOCZESNOŚCI. Film promocyjny I LO.

(produkcja - DKF Multimedia, scenariusz - Edyta Dutkiewicz)

Promujemy się!

Przemówienie Dyrektora I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - dra Marka Chrzanowskiego

Kamera, montaż, grafika - Grzegorz Paciorek.

Wiosenna wizyta w murach liceum...

Wiosenna wizyta w internacie…

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego to najstarsza i niezwykle zasłużona dla miasta szkoła średnia, której organem prowadzącym jest Powiat Puławski. Oferujemy kształcenie na najwyższym poziomie i zapewniamy uczniom możliwość kontynuacji nauki na uczelniach wyższych w Polsce i poza granicami kraju. Nasi absolwenci doskonale radzą sobie jako studenci prestiżowych uniwersytetów, uczelni technicznych, ekonomicznych i innych szkół wyższych. Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna I LO stawia na rozwój indywidualnych zdolności uczniów i perfekcyjnie przygotowuje młodzież do egzaminów. Świadczą o tym uzyskiwane przez nas bardzo wysokie wyniki maturalne. Od wielu lat I LO szczyci się najwyższymi wynikami zdawalności na maturze, zaś średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów przewyższają średnie wojewódzkie i krajowe, co umożliwia uczniom I LO podejmowanie nauki na wymarzonych kierunkach studiów. Naszym wielkim sukcesem jest zdobycie tytułu honorowego Rankingu „Perspektyw”- SREBRNEJ SZKOŁY 2021 wśród najlepszych liceów w Polsce. Mamy najwyższy wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej w powiecie. Wysoki poziom nauczania i atrakcyjna oferta kształcenia dostosowana do wymogów rynku pracy i współczesnego świata wyróżnia szkołę, powodując jej ogromną popularność wśród uczniów Puław i okolic. Zaufanie, jakim obdarzają nas młodzi ludzie i ich rodzice mobilizuje kadrę I LO do ciągłego doskonalenia się i motywuje do utrzymania najwyższych standardów kształcenia. I LO jest szkołą, która nieustannie zmienia się i rozwija, nauczamy i wychowujemy uczniów w duchu patriotycznym, poszanowaniu tradycji, dzięki temu  podejmują oni mądre i odpowiedzialne decyzje, dotyczące własnego rozwoju, dalszej edukacji i dorosłego życia.

Młodzież I LO nieustannie rozwija swoje zainteresowania iw pasje. Każdego roku skutkuje to udziałem w olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie doskonale radzą sobie na szczeblach okręgowych i centralnych. W bieżącym roku szkolnym czworo naszych uczniów odniosło ogromny sukces w Olimpiadach Historycznej oraz Geograficznej. Ponadto młodzież I LO zajmuje miejsca na podium w różnorodnych konkursach ogólnopolskich, powiatowych artystycznych, prozdrowotnych, sportowych i innych.

Owocem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli jest nadany szkole przez MEN tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, potwierdzeniem zaś właściwych standardów funkcjonowania I LO jest tytuł Wiarygodnej Szkoły.

W I LO prężnie działa Samorząd Uczniowski. To właśnie ci młodzi ludzie dość często i z wielkim powodzeniem organizują wydarzenia kulturalne i charytatywne. Odbywają się imprezy szkolne takie jak: pokazy talentów, otrzęsiny, koncerty uzdolnionej młodzieży, muzyczne przerwy, „Kolędowanie pod Zegarem”, „Pokaż się”, „Koncerty walentynkowe” i wiele szkolnych konkursów. Działa i realizuje swoje oryginalne projekty szkolna telewizja Czartorych TV oraz Teatr I LO. Wywiady, relacje i retransmisje zamieszczane są na szkolnej stronie www, FB czy kanale You Tube. Wychodząc naprzeciw potrzebom humanistów odbyły się już cztery edycje Festiwalu Literackiego, który uświetniają swoją obecnością wybitne postacie świata mediów i literatury (Bohdan Zadura, Anna Cieplak).

Angażujemy się w wiele akcji wolontariackich i  charytatywnych, m. in. - WOŚP,   „Polacy- Rodakom”, „Marsz nadziei”, „Kwesta żonkilowa”, przekazywanie darów dla puławskich sierot, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, zbiórka na rzecz lubelskiego „Caritas”, kiermasze ciast na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, „Góra grosza”, „Okulary dla Afryki”. I LO przystąpiło do „Klubu Szkół UNICEF”.

Społeczność szkolna obecna jest w życiu miasta i powiatu. Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach patriotycznych, historycznych, podejmujemy współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz z lokalnymi instytucjami kultury, nauki i samorządowymi wspierającymi szkołę w realizacji zadań i projektów o charakterze wychowawczym i edukacyjnym.

Nader podniosłym wydarzeniem, ale i tradycją szkoły jest obchodzony co roku Dzień Patrona. Z okazji tego święta gościmy przedstawicieli rodu Czartoryskich, absolwentów, przedstawicieli władz samorządowych. Ze szczególnym zaangażowaniem i troską o najmniejszy detal przygotowujemy ten jakże ważny dla  I LO dzień. Zawsze jest on też połączony z uroczystością ślubowania klas pierwszych.

Nieodłączną częścią I Liceum Ogólnokształcącego jest jego internat. W obecnym budynku mieści się od 1976 r. Zapewnia 24 godzinną opiekę młodzieży spoza Puław  i dysponuje 175 miejscami. Zapewniamy naszym wychowankom domową atmosferę, wyżywienie, bardzo dobre warunki do nauki oraz opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej. Nasi podopieczni mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu wolnego dzięki profesjonalnej opiece i wsparciu wychowawców.

W 2014 r budynek szkoły został poddany renowacji, posiada nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i obiekty sportowe. Oddana do użytku została nowa siłownia i świetnie wyposażona pracownia komputerowa, a w trakcie przygotowań jest nowoczesne studio nagrań dla szkolnej TV. W szkole została otwarta zmodernizowana Izba Pamięci, przy udziale środków Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA w ramach projektu „Izby pamięci – restart”. Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki nauki, w budynku szkoły znajduje się gabinet dentystyczny i higienistki szkolnej. Do dyspozycji uczniów jest pomoc pedagogiczna, psychologiczna, można skorzystać z porad doradcy zawodowego.

Uczniowie I LO otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Fundacji Świętego Mikołaja „Solidarna Polska”, otrzymują nagrody Starosty Puławskiego.

Przy szkole funkcjonuje biblioteka z pracownią multimedialną i bogatym księgozbiorem, również w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy!

 

Prezentacje zespołów

 

Prezentacja Zespołu Języków Obcych

Prezentacja klas biologiczno-chemicznych

Prezentacja Zespołu Przedmiotów Ścisłych