slider
slider
slider
slider

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 po gimnazjum

dla absolwentów gimnazjum

Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie wykazu zawodów które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie, zał 1, zał 2, zał 3, zał 4

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach w roku szkolnym 2019/2020

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

KIERUNEK MATEMATYCZNO-FIZYCZNY (politechniczny, informatyczny, architektoniczny)

przedmioty rozszerzone obowiązkowe: matematyka, fizyka
przedmioty rozszerzone do wyboru: chemia, informatyka, język angielski
drugi język obcy: język niemiecki (od podstaw, kontynuacja), język hiszpański (od podstaw, kontynuacja), język rosyjski (od podstaw, kontynuacja), język francuski (od podstaw, kontynuacja)

w oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski, matematyka, 
I_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
II_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)

KIERUNEK  MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY (ekonomiczno-społeczny)

przedmioty rozszerzone obowiązkowe: geografia, wiedza o społeczeństwie
przedmioty rozszerzone do wyboru: matematyka, język angielski
drugi język obcy: język niemiecki (od podstaw, kontynuacja), język hiszpański (od podstaw, kontynuacja), język rosyjski (od podstaw, kontynuacja), język francuski (od podstaw, kontynuacja)

punktowane będą następujące przedmioty:
język polski, matematyka
I_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
II_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)

KIERUNEK HUMANISTYCZNY

przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język polski, historia 
przedmioty rozszerzone do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język angielski
drugi język obcy: język hiszpański (od podstaw, kontynuacja), język niemiecki (od podstaw, kontynuacja), język francuski (od podstaw, kontynuacja), język rosyjski (od podstaw, kontynuacja)

w oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski, matematyka,
I_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
II_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
 
KIERUNEK BIOLOGICZNO-CHEMICZNY (medyczny, biomedyczny)
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: biologia, chemia 
przedmioty rozszerzone do wyboru: matematyka, język angielski
punktowane będą następujące przedmioty:
język polski, matematyka
I_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
II_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
drugi język obcy: język niemiecki (od podstaw, kontynuacja), język hiszpański (od podstaw, kontynuacja), język rosyjski (od podstaw, kontynuacja), język francuski (od podstaw, kontynuacja)