slider
slider
slider
slider

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie wykazu zawodów które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie załącznik 1załącznik 2załącznik 3załącznik 4

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

KIERUNEK MATEMATYCZNO-FIZYCZNY (politechniczny, informatyczny, architektoniczny)

przedmioty rozszerzone obowiązkowe: matematyka, fizyka

przedmioty rozszerzone do wyboru: chemia, informatyka, język angielski

drugi język obcy: język niemiecki (od podstaw, kontynuacja), język hiszpański (od podstaw, kontynuacja), język rosyjski (od podstaw, kontynuacja), język francuski (od podstaw, kontynuacja)

w oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski, matematyka, 
I_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
II_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)

KIERUNEK  MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY (ekonomiczno-społeczny)

przedmioty rozszerzone obowiązkowe: geografia, wiedza o społeczeństwie

przedmioty rozszerzone do wyboru: matematyka, język angielski

drugi język obcy: język niemiecki (od podstaw, kontynuacja), język hiszpański (od podstaw, kontynuacja), język rosyjski (od podstaw, kontynuacja), język francuski (od podstaw, kontynuacja)

punktowane będą następujące przedmioty:
język polski, matematyka
I_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
II_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)

KIERUNEK HUMANISTYCZNY

przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język polski, historia 

przedmioty rozszerzone do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język angielski

drugi język obcy: język hiszpański (od podstaw, kontynuacja), język niemiecki (od podstaw, kontynuacja), język francuski (od podstaw, kontynuacja), język rosyjski (od podstaw, kontynuacja)
w oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski, matematyka,
I_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
II_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
 
KIERUNEK BIOLOGICZNO-CHEMICZNY (medyczny, biomedyczny)
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: biologia, chemia 
przedmioty rozszerzone do wyboru: matematyka, język angielski
punktowane będą następujące przedmioty:
język polski, matematyka
I_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
II_najl(biol,chem,fiz,geo,hist,inf,obcy,wos)
drugi język obcy: język niemiecki (od podstaw, kontynuacja), język hiszpański (od podstaw, kontynuacja), język rosyjski (od podstaw, kontynuacja), język francuski (od podstaw, kontynuacja)