slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2022/2023,
​a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
od 29 lipca 2022 r. do 03 sierpnia 2022 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejo świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.
– do godz. 15.00
 
3. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły.
22 lipca 2022 r. 11 sierpnia 2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkołyponadpodstawowej od 22 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r. 
– do godz. 15.00
od 11 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r.
– do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną
listy przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
29 lipca 2022 r.
– do godz. 14.00
19 sierpnia 2022 r.

Wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej