slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Strefa psyche w I LO

Ruszyły wiosenne warsztaty psychologiczne. Na mocy podpisanej w ubiegłym roku dwustronnej umowy o współpracy pomiędzy naszym liceum a Instytutem Psychologii KUL (Katedra Psychologii Klinicznej) jesteśmy jednostką badawczą Uniwersytetu i realizujemy program spotkań warsztatowych uczniów I LO ze studentami psychologii KUL. Dwa główne cele tych warsztatów to profilaktyka zdrowia psychicznego w liceum i praktyka psychologiczna studentów psychologii.

20 klas naszego liceum opracowało swoje warsztatowe tematy, które zostały przygotowane przez 48 studentów trzeciego i czwartego roku pod okiem dr Małgorzaty Łysiak. Instytut wysoko ocenił wybraną przez naszych uczniów tematykę pod względem różnorodności, adekwatności potrzeb i wagi problemów. Warsztaty potrwają do końca maja.

Pomysłodawcą i spiritus movens tej ważnej współpracy jest Beata Smolarek, była polonistka I LO, zaś organizatorem wiosennych warsztatów w szkole jest trzyosobowy zespół ds. Współpracy z Instytutem Psychologii KUL: pani Małgorzata Bisek, pani Teresa Bogusz i autorka tej wiadomości.

Katarzyna Dytkowska