slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Święto to obchodzimy corocznie, począwszy od 1993 roku, tematyką tegorocznych obchodów była woda i ścieki. 

 
Przygotowaniem zajęły się uczennice z klasy IIc koordynowane przez Mgr Andrzeja Browarnego oraz Mgr Wojciecha Heczko.