slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 17 maja do 30 maja 2021 roku wprowadzam w szkole nauczanie hybrydowe. Lekcje będą odbywać się w sposób następujący:

  • do szkoły uczęszczają wszystkie oddziały;
  • w oddziale znajduje się ok. 50% uczniów;
  • w pierwszym tygodniu (17- 23 maja 2021)do szkoły uczęszczają uczniowie z parzystym numerem w dzienniku szkolnym, uczniowie z nieparzystym numerem pozostają w domu i łączą się z klasą za pomocą Microsoft Teams, jest sprawdzana ich obecność oraz obserwują prowadzoną przez nauczyciela lekcję;
  • w drugim tygodniu (24- 30 maja 2021) do szkoły uczęszczają uczniowie z nieparzystym numerem w dzienniku szkolnym, uczniowie z parzystym numerem pozostają w domu i łączą się z klasą za pomocą Microsoft Teams, jest sprawdzana ich obecność oraz obserwują prowadzoną przez nauczyciela lekcję;
  • w wyjątkowych sytuacjach, przed rozpoczęciem nauczania hybrydowego, dopuszcza się zamianę wśród uczniów. Uczeń powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy oraz znaleźć osobę z którą dokona zamiany;
  • w razie problemów technicznych, podczas łączenia się uczniów przebywających na zdalnym nauczaniu, uczniowie otrzymują materiały do samodzielnej nauki;
  • zajęcia będą odbywać się w salach, do których przydzielone są klasy, za wyjątkiem zajęć w- f, informatyki oraz przy podziale na grupy;
  • w salach komputery będą wyposażone w kamerę oraz mikrofon;
  • zajęcia będą odbywać się według planu lekcji obowiązującego od 1 września 2020 roku.