slider
slider
slider
slider

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji dla Kandydatów

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A.J. Czartoryskiego

na rok szkolny 2019/2020

08 kwietnia – 15 maja 2019 r. godz. 15.30

Dokonywanie wyborów szkoły i preferencji oddziałów przez kandydatów. Składanie podań w szkole pierwszego wyboru.

21.06 – 25. 06. 2019 r.

Kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzone za zgodność przez swoje gimnazjum) do szkoły pierwszego wyboru.

Informacja dotyczy tylko kandydatów, którzy nie są objęci systemem elektronicznej rekrutacji.

4 lipca  2019 r. godz. 10.00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).

4 – 8 lipca 2019 r. do godz. 14.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie :

- oryginału świadectwa,
- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- 2 fotografii,
- formularza wyboru drugiego języka
(do pobrania ze strony lub w kancelarii)

12 lipca 2019 r. godz. 12.00

Publikacja list przyjętych