slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
z powodu wejścia w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazuję następujące informacje:
Zajęcia od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku będą realizowane zdalnie;

  • Zajęcia będą odbywały się według planu lekcji;
  • Podstawową metodą komunikowania się z nauczycielami będzie platforma Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny Librus;
  • Sposób zakładania kont oraz sprawy techniczne związane z korzystaniem z platformy zostaną  przesłane przez wicedyrektora p. Rafała Cieślę w osobnym komunikacie oraz przez wychowawcę;
  • W dzienniku elektronicznym będzie sprawdzana frekwencję po uzyskaniu przez nauczycieli informacji zwrotnej, że uczeń odebrał przekazaną informację lub pobrał zlecone materiały;
  • Od 25 marca będą wpisywane oceny;
  • Lekcje wychowania fizycznego będą polegać na przesyłaniu uczniom propozycji ćwiczeń oraz zachęcenia ich do aktywności fizycznej, uwzględniając jednak zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego;
  • W razie potrzeby służą pomocą Psycholog, Pedagog, Wychowawcy internatu i Nauczyciele bibliotekarze - kontakt na platformie Microsoft Teams lub poprzez dziennik elektroniczny "Librus";

Z wyrazami szacunku.
Marek Chrzanowski