slider
slider
slider
slider

Zmiany na egzaminie maturalnym 2021

W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonym do rozporządzenia MEN załączniku załączniku 2.

Rozporządzenie MEN z 16 grudnia 2020 r. - www.gov.pl/attachment/8cac1c20-9892-4f05-ba3a-ff3f3658cfcd

Załącznik 2 - www.gov.pl/attachment/db8bf31a-a322-47af-bc21-55ef55220749

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zmian na egzaminie maturalnym w 2021 r. opublikowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Zmiany w Egzaminie Maturalnym w 2021 r.

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021